Κατηγορίες & Βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε ευρύτερες ενότητες, που περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

1. Δομικοί Λίθοι

1.1 Φυσικοί Λίθοι (Π.χ. Μάρμαρο, σχιστόλιθος, γρανίτης, πέτρες κ.ό.κ.)

1.2 Τεχνητοί Λίθοι (Π.χ. Τεχνητοί λίθοι από ελαφρομπετόν κ.ό.κ.)

2. Πλίνθοι και Κέραμοι

2.1 Πλίνθοι (Π.χ. Τούβλα)

2.2 Κέραμοι (Κεραμίδια, Κεραμικά Πλακάκια)

3. Κονίες – Κονιάματα – Επιχρίσματα – Ενέματα

3.1 Κονίες (Π.χ. Γύψος, Ασβέστης, Ποζολάνες κ.ό.κ.)

3.2 Αδρανή (Π.χ. Γαρμπίλι, Χαλίκια κ.ό.κ.)

3.3 Πρόσθετα Κονιαμάτων

3.4 Κονιάματα Δόμησης

3.5 Επιχρίσματα (Π.χ. Σοβάδες κ.ό.κ.)

3.6 Ενέματα (Π.χ. Ρητίνες κ.ο.κ.)

3.7 Στόκοι (Π.χ. Αρμόστοκοι κ.ό.κ.)

4. Τσιμέντο – Σκυρόδεμα – Πρόσθετα

4.1 Τσιμέντο

4.2 Σκυρόδεμα

4.3 Πρόσθετα Σκυροδέματος

5. Ξύλο και προϊόντα ξύλου

5.1 Φυσική ξυλεία

5.2 Βιομηχανικά προϊόντα ξύλου (επικολλητή ξυλεία, αντικολλητή ξυλεία, LVL, CLT, διαφόρων τύπων ξυλόπλακες κλπ.)

6. Δομικοί Χάλυβες

6.1 Δομικοί Χάλυβες

7. Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος

7.1 Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος

8. Αλουμίνιο και Προφίλ Αλουμινίου

8.1 Αλουμίνιο

8.2 Κράματα Αλουμινίου (Π.χ. Κράματα Αl-Cu, Κράματα Al-Mn, Κράματα Al-Μg, Κράματα Al-Mg-Si)

8.3 Συστήματα Προφίλ Αλουμινίου

8.4 Εξαρτήματα Συστημάτων Αλουμινίου (Π.χ. Λάστιχα, Γωνιές σύνδεσης, Μεντεσέδες)

9. Συστήματα Ξηρής Δόμησης

9.1 Δομικές Πλάκες

9.2 Συστήματα Τοιχοποιίας

9.3 Επενδύσεις

9.4 Συστήματα Οροφών

10. Χρώματα και Βερνίκια

10.1 Χρώματα

10.2 Υλικά Προστασίας / Επικαλυπτικά (Π.χ. Βερνίκια, Προϊόντα Προστασίας Ξύλου κ.ό.κ.)

10.3 Προϊόντα προστασίας έναντι πυρκαγιάς

11. Προηγμένα Υλικά

11.1 Σύνθετα Υλικά

11.2 Νανοϋλικά

12. Πολυμερή Δομικά Υλικά

12.1 Στερεά Πολυμερή (Π.χ. Κουφώματα από PVC, Πλαστικοί Υαλοπίνακες από Plexiglass κ.ό.κ.)

12.2 Ρευστά Πολυμερή (Π.χ. Εποξειδικές Ρητίνες, Κόλλες, Πολυεστέρες, Επικαλυπτικά κ.ό.κ.)

13. Μονώσεις / Στεγανώσεις

13.1 Δομικά Υλικά και Στοιχεία Θερμομόνωσης

13.2 Δομικά Υλικά και Στοιχεία Υγρομόνωσης

13.3 Δομικά Υλικά και Στοιχεία Ηχομόνωσης

13.4 Υλικά Στεγάνωσης (Π.χ. Ασφαλτικές Μεμβράνες, Πολυ-ουρίες κ.ό.κ.)

14. Δομικό Γυαλί

14.1 Υαλοπίνακες

14.2 Υαλότουβλα

14.3 Υαλοκρύσταλλα

15. Δομικά Υλικά από Σίδηρο και άλλα Μέταλλα

15.1 Υλικά από σίδηρο (Π.χ. Σωλήνες Χυτοσιδήρου κ.ό.κ.)

15.2 Υλικά από χαλκό και κράματα χαλκού (Π.χ. Σωλήνες χαλκού κ.ο.κ.)

15.3 Υλικά από άλλα μέταλλα και κράματα (Πλην Σιδήρου, Χαλκού, Χάλυβα, Αλουμινίου)

Διοργάνωση

Official Publication

Build

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υπό την Αιγίδα

ΕΜΠ
ΣΕΧΒ
ΤΕΕ