Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε ευρύτερες ενότητες, που περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

1. Δομικοί Λίθοι

1.1 Φυσικοί Λίθοι (Π.χ. Μάρμαρο, σχιστόλιθος, γρανίτης, πέτρες κ.ό.κ.)
1.2 Τεχνητοί Λίθοι (Π.χ. Τεχνητοί λίθοι από ελαφρομπετόν κ.ό.κ.)

2. Πλίνθοι & Κέραμοι

2.1. Πλίνθοι (Π.χ. Τούβλα)
2.2 Κέραμοι (Κεραμίδια, Κεραμικά Πλακάκια)

3. Κονίες – Κονιάματα – Επιχρίσματα – Ενέματα

3.1 Κονίες (Π.χ. Γύψος, Ασβέστης, Ποζολάνες κ.ό.κ.)
3.2 Αδρανή (Π.χ. Γαρμπίλι, Χαλίκια κ.ό.κ.)
3.3 Πρόσθετα Κονιαμάτων
3.4 Κονιάματα Δόμησης
3.5 Επιχρίσματα (Π.χ. Σοβάδες κ.ό.κ.)
3.6 Ενέματα (Π.χ. Ρητίνες κ.ό.κ.)
3.7 Στόκοι (Π.χ. Αρμόστοκοι κ.ό.κ.)

4. Τσιμέντο – Σκυρόδεμα – Πρόσθετα

4.1 Τσιμέντο
4.2 Σκυρόδεμα
4.3 Πρόσθετα Σκυροδέματος
4.3.1 Κρυσταλλικής δράσης
4.3.2 Υπερρευστοποιητές

5. Ξύλο & Προϊόντα Ξύλου

5. 1 Φυσική ξυλεία
5. 2 Βιομηχανικά προϊόντα ξύλου
(επικολλητή ξυλεία, αντικολλητή ξυλεία, LVL, CLT, διαφόρων τύπων ξυλόπλακες κλπ.)

6. Δομικοί Χάλυβες

6.1 Δομικοί Χάλυβες

7. Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος

7.1 Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος

8. Αλουμίνιο & Προφίλ Αλουμίνιο

8.1 Αλουμίνιο
8.2 Κράματα Αλουμινίου
(Π.χ. Κράματα Αl-Cu, Κράματα AlMn, Κράματα Al-Μg, Κράματα Al-Mg-Si)
8.3 Συστήματα Προφίλ Αλουμινίου
8.4. Εξαρτήματα Συστημάτων Αλουμινίου
(Π.χ. Λάστιχα, Γωνιές σύνδεσης, Μεντεσέδες)

9. Συστήματα Ξηρής Δόμησης

9.1 Δομικές Πλάκες
9.2 Συστήματα Τοιχοποιίας
9.3 Επενδύσεις
9.4 Συστήματα Οροφών

10. Χρώματα & Βερνίκια

10.1 Χρώματα
10.2 Υλικά Προστασίας / Επικαλυπτικά
(Π.χ. Βερνίκια, Προϊόντα Προστασίας Ξύλου κ.ό.κ.)
10.3. Προϊόντα προστασίας έναντι πυρκαγιάς

11. Προηγμένα Υλικά

11.1 Σύνθετα Υλικά
11.2 Νανοϋλικά

12. Πολυμερή Δομικά Υλικά & Πλαστικά

12.1 Στερεά Πολυμερή (Π.χ. Κουφώματα από PVC, Πλαστικοί Υαλοπίνακες από Plexiglass κ.ό.κ.)
12.2 Ρευστά Πολυμερή (Π.χ. Εποξειδικές Ρητίνες, Κόλλες, Πολυεστέρες, Επικαλυπτικά κ.ό.κ.)
12.3 Πλαστικά Εξαρτήματα Δικτύων (Π.χ. Πλαστικοί Σωλήνες Αποχετευτικών Δικτύων, Ηλεκτρολογικών Δικτύων κ.ό.κ.)

13. Μονώσεις / Στεγανώσεις

13.1 Δομικά Υλικά και Στοιχεία Θερμομόνωσης
13.2 Δομικά Υλικά και Στοιχεία Υγρομόνωσης
13.3 Δομικά Υλικά και Στοιχεία Ηχομόνωσης
13.4 Υλικά Στεγάνωσης
(Π.χ. Ασφαλτικές Μεμβράνες, Πολυ-ουρίες κ.ό.κ.)

14. Δομικό Γυαλί

14.1 Υαλοπίνακες
14.2 Υαλότουβλα
14.3 Υαλοκρύσταλλα

15. Δομικά Υλικά από Σίδηρο & Άλλα Μέταλλα

15.1 Υλικά από σίδηρο (Π.χ. Σωλήνες Χυτοσιδήρου κ.ό.κ.)
15.2 Υλικά από χαλκό & κράματα χαλκού (Π.χ. Σωλήνες χαλκού κ.ό.κ.)
15.3 Υλικά από άλλα μέταλλα & κράματα (Πλην Σιδήρου, Χαλκού, Χάλυβα, Αλουμινίου)

Grand Awards

Platinum Awards
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στην εκάστοτε ενότητα. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards.

Βραβεία της Χρονιάς
Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

• Platinum award 10 βαθμοί
• Gold award 7 βαθμοί
• Silver award 3 βαθμοί
• Bronze award 1 βαθμός


Building Materials Company of The Year
Απονέμεται στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία για το σύνολο των υποψηφιοτήτων της που διακρίθηκαν. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων.