Κρατήστε με ενήμερο για τα Building Materials Awards  2023

Building Materials Awards 2022

ECO ROOF Ψυχρή Ελαφροβαρής Λευκή Τσιμεντόπλακα ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΣ

ΠΛΑΚΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της ΠΛΑΚΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε πρωτοπόρο στην παραγωγή νέων προϊόντων προχώρησε στην παραγωγή τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά από το 2014. Η ECO ROOF Ειδική Ελαφροβαρής Λευκή Τσιμεντόπλακα χρησιμοποιείται κυρίως ως τελική επιφάνεια σε μονώσεις ΔΟΜΑΤΩΝ-ΤΑΡΑΤΣΩΝ ή και σε άλλων χώρων που απαιτείται η χρήση ψυχρών υλικών μειωμένου βάρους πλήρους βατότητας. Είναι χαρακτηριστική η απεριόριστη αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, ενώ η ταχύτητα και η ευκολία παραγωγής μειώνει το κόστος κατασκευής.”

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter