Κρατήστε με ενήμερο για τα Building Materials Awards  2023

Building Materials Awards 2022

Καινοτόμα Τεχνολογία CHRYSO® Quad

NORDIA Α.Ε

Τα τελευταία χρόνια οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί που ισχύουν για τη βιομηχανία αδρανών είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των ενεργών λατομείων στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά. Η καινοτόμα τεχνολογία CHRYSO QUAD δίνει τη δυνατότητα χρήσης άμμων «με ιδιαιτερότητες» αλλά και ανακυκλωμένων αδρανών κι επιτρέπει έτσι μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση στο σχεδιασμό του σκυροδέματος, μειώνοντας τις εκπομπές CO2.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter