Κρατήστε με ενήμερο για τα Building Materials Awards  2023

Building Materials Awards 2022

Lafarge, μέλος Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ – ECOPact

Η Lafarge, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, κάνει ένα σημαντικό βήμα στη μετάβαση σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, εμπλουτίζοντας το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με τη νέα σειρά σκυροδεμάτων ECOPact. Πρόκειται για την πρώτη πράσινη σειρά σκυροδεμάτων στην ελληνική αγορά και παράγεται με 30% χαμηλότερες εκπομπές CΟ2 σε σύγκριση με τα παραδοσιακά σκυροδέματα. Αποτελεί τη νέα «πράσινη» πρόταση για κάθε κατασκευαστικό έργο υψηλών τεχνικά απαιτήσεων αλλά και προδιαγραφών ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter