Κρατήστε με ενήμερο για τα Building Materials Awards  2023

Building Materials Awards 2022

Lafarge, μέλος Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ – Ειδικά Σκυροδέματα

Έχοντας αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στο σκυρόδεμα και έχοντας καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης, η Lafarge διευρύνει με συνέπεια το χαρτοφυλάκιό της και παρέχει διαφοροποιημένα προϊόντα, σύγχρονες και έξυπνες λύσεις προστιθέμενης αξίας που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων αειφόρων κατασκευών. Τα Ειδικά Σκυροδέματα της Lafarge συνδυάζουν αρμονικά τη σύγχρονη τεχνολογία με τα στοιχεία της φύσης και προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες για μοναδικό αποτέλεσμα σε υφή, όψη και αισθητική, προβλέποντας τις ανάγκες και απαντώντας πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter