Κρατήστε με ενήμερο για τα Building Materials Awards  2023

Building Materials Awards 2022

LYSIS

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διευρύνει το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο με καινοτόμες λύσεις με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε ολόκληρο το φάσμα του κύκλου ζωής τους. Έτσι, ο Όμιλος σχεδίασε και προσφέρει το καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν LYSIS, ένα τσιμέντο τοιχοποιίας ειδικά σχεδιασμένο για χτίσιμο και σοβάτισμα. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία του, το LYSIS έχει σημαντικά χαμηλότερο αποτύπωμα CO2 σε σύγκριση με τα συμβατικά κονιάματα και υπόλοιπα προϊόντα τσιμέντου, τόσο κατά τη διαδικασία παραγωγής όσο και κατά την εφαρμογή.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter