Κρατήστε με ενήμερο για τα Building Materials Awards  2023

Building Materials Awards 2022

Muffaway, Naturalia-Bau

FUV Products

Η σφράγιση των χώρων, στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, δημιουργεί νοσηρό εσωτερικό περιβάλλον και κορεσμό υγρασίας. Παράλληλα το κτηριακό απόθεμα απαιτεί ευέλικτες λύσεις.Το καινοτόμο σύστημα Muffaway είναι ένα φυσικό δομικό υλικό εσωτερικής επένδυσης που προσφέρει συνδυαστικά οφέλη: αντιμετώπιση της υγρασίας (ανοδικής ή από εσωτερικό κορεσμό), φυσική μυκητοκτόνα δράση με μηδενικές πτητικές οργανικές ενώσεις, ακαυστότητα, διαπνοή, εσωτερική θερμομόνωση.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter