Κρατήστε με ενήμερο για τα Building Materials Awards  2023

Building Materials Awards 2022

Παρθένος Ορυκτοβάμβακας Πλήρωσης SUPAFIL

Knauf Insulation

Για εύκολη και γρήγορη θερμομόνωση υπάρχοντος τοίχου χωρίς αύξηση του υφιστάμενου πάχους, η λύση δίνεται με την πλήρωση του ελεύθερου διακένου του με τον παρθένο ορυκτοβάμβακα πλήρωσης SUPAFIL. Το SUPAFIL παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα των ινωδών θερμομονωτικών, εξαίρετες θερμικές ιδιότητες και ηχοαπορρόφηση, αντίδραση στη φωτιά Α1 (άκαυστο) και πλήρη διαπνοή.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter