Κρατήστε με ενήμερο για τα Building Materials Awards  2023

Building Materials Awards 2022

SVR COOL FAÇADE

NORDIA/MARMOLINE

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Nordia – Marmoline, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες δομικές και κτιριακές απαιτήσεις, εισήγαγε ένα νέο, καινοτόμο σύστημα χρωματισμού του παστώδους σοβά SVR με την ονομασία SVR COOL FAÇADE. Πρόκειται για ένα σύστημα εξειδικευμένων χρωστικών υψηλής ποιότητας, ειδικά μελετημένο για να εξασφαλίσει υψηλή ανακλασιμότητα στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας ακόμα και σε σκούρες αποχρώσεις. Χάρη στη σημαντικά μικρότερη απορροφώμενη ενέργεια από το εξωτερικό επίχρισμα του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, μειώνονται αισθητά οι θερμοδιαστολές και εξασφαλίζεται σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης Marmoline Monosis.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter