Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στα Building Materials Awards 2020 μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλες οι εταιρείες παραγωγής δομικών υλικών και στοιχείων. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από την Κριτική Επιτροπή και πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες.

Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνέψει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσής τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 10.07.2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που σας υποδεικνύει το site των βραβείων και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected] (κα Ματίνα Δημητριάδου)

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Τα κείμενα των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να απαντούν στα κριτήρια αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων υλικών. Να υπάρξει, δηλαδή, τεκμηρίωση γιατί το υποψήφιο δομικό υλικό ή στοιχείο δόμησης αξίζει την βράβευση, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Ζητούμενο είναι η – κατά το δυνατόν- πληρέστερη περιγραφή του προφίλ και των χαρακτηριστικών του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά. Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα – άξονες (σ.σ. τα ερωτήματα είναι ενδεικτικά):

 • Εάν υπάρχει κάποια πιστοποίηση των προϊόντων και ποια είναι αυτή
 • Τι είναι αυτό που δίνει προστιθέμενη αξία στο προϊόν σας
 • Τι καινούργιο φέρνει το προϊόν στην αγορά
 • Ποιο είναι το περιβαλλοντικό ίχνος του υλικού στη διάρκεια ζωής του έργου που εφαρμόστηκε, περιλαμβανομένης της ανακυκλωσιμότητάς του;
 • Ποιες είναι οι ιδιότητες εκείνες του υλικού που τεκμηριώνουν ότι πληροί το κριτήριο της ανθεκτικότητας
 • Σε περιπτώσεις υλικών που χρησιμοποιήθηκαν σε επισκευές κατασκευών, ποια είναι η συμβατότητα του επισκευαστικού υλικού με το υφιστάμενο υπόστρωμα υλικού ή συστήματος υλικών;
 • Υπήρξε συμβολή Ελλήνων επιστημόνων ή ελληνικών ιδρυμάτων στην έρευνα και ανάπτυξη του υλικού;
 • Για πόσο χρόνο εφαρμόζεται το υλικό στις κατασκευές στην Ελλάδα;
 • Ποιες είναι οι επιδόσεις του υλικού σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που εφαρμόζονται και στη χώρα μας περί δομικών υλικών και στοιχείων

Επιπλέον ερωτήματα που θα μπορούσατε να απαντήσετε:

 • Διαθέτει η εταιρεία τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D);
 • Διαθέτει η εταιρεία εκπαιδευτικό κέντρο ενημέρωσης και εκπαίδευσης μηχανικών και εφαρμοστών;
 • Ποια είναι η γκάμα των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία
 • Περιγράψτε εν συντομία την πορεία / εξέλιξη της εταιρείας από την ίδρυσή της

Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (Plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. https://www.buildingmaterialsawards.gr).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποιότητα και παρουσίαση του κειμένου της εκάστοτε υποψηφιότητας παίζει ρόλο στην αξιολόγηση.

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα του έργου.

4. Φωτογραφίες (υποχρεωτικά έως 5 – 10 αρχεία .jpg μέχρι 3ΜΒ το αρχείο)

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι απαραίτητο να συνοδεύσετε το κείμενο με φωτογραφίες του χώρου. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω τόσο της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

5. Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 2 αρχεία, έως 50ΜΒ το αρχείο)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο mp4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Συνοδευτικό Υλικό / Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 5 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα ή άλλο συνοδευτικό υλικό (σε αρχείο pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας

Αξιολόγηση Yποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. Η διοργάνωση και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή, η διοργάνωση θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

*υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρεία στην οποία εργάζονται, είτε είναι σύμβουλοι, είτε έχουν κάποια οικονομική συναλλαγή. Τα μέλη των Επιτροπών μπορούν επίσης να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση κάποιας άλλης υποψηφιότητας, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να δοθούν βραβεία Platinum σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει βαθμό ίσο ή/και μεγαλύτερο του 9.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια που θα λάβει υπ΄ όψιν η κριτική επιτροπή είναι τα ακόλουθα:

 • Καινοτομία
 • Επιτελεστικότητα (Perfomance)
 • Κόστος και Χρόνος Ζωής
 • Ανθεκτικότητα
 • Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα
 • Πλαστιμότητα
 • Συμβατότητα με το υφιστάμενο υπόστρωμα υλικού ή συστήματος υλικών
 • Εξαγωγιμότητα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται κάποια κριτήρια να αφορούν μόνον συγκεκριμένες κατηγορίες υλικών .

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από καταξιωμένους Ακαδημαϊκού.Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έχουν επιλεγεί με κριτήριο το επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφειά με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι η Καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. κα Αντωνία Μοροπούλου.

Κόστος Υποψηφιότητας

1η υποψηφιότητα: 300 € + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 600 € + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.500 € + 24% Φ.Π.Α.
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η – 20η: 180 € + 24% Φ.Π.Α.
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω 160 € + 24% Φ.Π.Α.

Σημ. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Διοργάνωση

Official Publication

Build

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υπό την Αιγίδα

ΕΜΠ
ΣΕΧΒ
ΤΕΕ