Κρατήστε με ενήμερο για τα Building Materials Awards  2023

Building Materials Awards 2022

Υπέρρευστο Σκυρόδεμα Κατηγορίας C60/75 με Απαίτηση Άντλησης σε Ύψος Μεγαλύτερο των 120m

TERNA OVERSEAS Ltd

Στα πλαίσια της κατασκευής πύργων ύψους περίπου 115 μέτρων στη μαρίνα της Αγίας Νάπας από την εταιρεία TERNA OVERSEAS Ltd δημιουργήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης συνθέσεων σκυροδέματος υψηλής επιτελεστικότητας. Σχεδιάστηκε, παράχθηκε και αντλήθηκε υπέρρευστο σκυρόδεμα κατηγορίας C60/75 το οποίο κατά την τελική φάση σκυροδέτησης θα φθάσει στο ύψος των 120m. Αποτέλεσε καινοτομία στην Κυπριακή αγορά όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ενώ με τα έως τώρα γνωστά στοιχεία τέτοιου είδους σύνθεση σκυροδέματος δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια κατασκευή στην Ελληνική αγορά.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter